Kariéra

„Protože naši zákazníci potřebují ty nejlepší lidi“ – Gianluca Crestani, předseda

Pro pozici našeho podniku na trhu jsou rozhodujícím faktorem úspěchu naše zaměstnankyně a zaměstnanci. Jako podnik střední velikosti, vedený i dnes rodinou, jsme hrdi na vybudované struktury, které staví člověka do ohniska zájmu. Samotná orientace na zákazníka jakožto vodítko určující naše jednání se nám dnes již nejeví jako dostatečně dobrá. Namísto toho jsme zjistili, že potřebujeme nejlepší zaměstnankyně a zaměstnance.

Klíčem k úspěchu jsou rozmanitost a jedinečnost. Díky tomu může u nás každý zaměstnanec vnášet své individuální silné stránky a kompetence a obohatit tak společnou práci. Centrálními prvky našeho profesního každodenního života jsou otevřené jednání a soužití plné respektu a tuto filosofii přenášíme také ven na své jednání se zákazníky a partnery. I když mají lidé rozličné myšlení a způsob práce, spojuje nás vášeň pro povolání, pro lidi a pro společný úspěch.