Nadace Alfreda Kolba

Pomoc dětem a jejich rodinám

„V podnikové filosofii společnosti Andreas Schmid Logistik AG zaujímá sociální odpovědnost centrální význam – naším cílem je aktivně ji prosazovat a podporovat. Z tohoto důvodu jsme v roce 2008 založili nadaci Alfreda Kolba – majitel firmy Andreas Schmid Logistik AG

 Nadace Alfreda Kolba je uznávána jako dobročinná a všeobecně prospěšná nadace a zasazuje se jak pro cílenou podporu vzdělávání dětí, tak i pro podporu dětí s nejtěžšími chorobami a jejich rodin.

 O naší nadaci se dozvíte více na adrese: http://www.ak-stiftung.de