Ukazatele

Obrat 2015 konsolidovaný (v milionech €) 140
Počet zaměstnanců  2.000
Z toho v odborném vzdělávání  100
Plocha pozemků (v m2)  340.000
Logistická plocha (v m2)  260.000
Kapacita palet  160.000
Vlastní nákladní automobily  142