Ukazatele

Obrat 2018 konsolidovaný (v milionech €) 161
Počet zaměstnanců  1.845
Z toho v odborném vzdělávání  86
Plocha pozemků (v m2)  340.000
Logistická plocha (v m2)  260.000
Kapacita palet  160.000
Vlastní nákladní automobily  130