Vzdělávání

Začni s námi své vzdělávání!

Díky každoročnímu počtu téměř 100 učňů a nabídce osmi různých povolání při vzdělávání patří dnes společnost Andreas Schmid Logistik AG k nejsilnějším učňovským provozům v Bavorsku-Švábsku.

Andreas Schmid přebírá společenskou odpovědnost a nabízí mladým lidem perspektivy do budoucna. Klasické obsahy vzdělávání v kombinaci s individuálními programy rozvoje přispívají k rozvoji specialistů podle specifických požadavků zákazníků. To je důležitý předpoklad pro „služby z vášně“.

Přehled povolání, pro která poskytujeme vzdělání: