Zasilatelství

Celosvětová logistika nákupu a distribuce

Jakožto výkonově zdatný partner vám nabízíme kompletní řešení vašich individuálních požadavků v oblasti celosvětové logistiky nákupu a distribuce v silniční dopravě, po kolejích, po vodě nebo ve vzduchu.

S naší sítí IDS, která nabízí plošné pokrytí, disponujeme vysoce vyvinutou paletou produktů pro systémově vedené kusové zboží v Německu, v západní i východní Evropě: Standardizace pro maximální efektivitu.

Kompetentní zaměstnankyně i zaměstnanci vás podporují ve všech celních technických záležitostech a nabízejí vám plynulé a kvalifikované odbavení. Maximální pružnost a absolutní blízkost zákazníků jsou naše silné stránky, které vám rádi prokážeme.

  • Doprava kusového zboží, dílčích nákladů a nákladů
  • V současnosti 60 sběrných linek zboží
  • Partner v logistice nákupu a distribuce
  • Řešení B2C
  • Sítě pokrývající plošně celou Evropu
  • Servis zpracování dokumentů, celní odbavení / Intrastat
  • Expresní přeprava
  • Letecká a námořní doprava

Žádost o přepravu